ICTWaarborg

Momenteel worden dagelijks nog steeds veel mensen die artikelen bestellen via het internet opgelicht. Om klanten extra zekerheid te bieden is HartmanDirect aangesloten bij het ICTWaarborg.

 

Over ICTWaarborg

ICT Waarborg is een onafankelijke organisatie die consumenten extra zekerheden bied. Bedrijven die dit keurmerk voeren tonen aan klanten dat zij het beste met hen voor heeft. Aangezien ICTWaarborg zich gespecialiseerd heeft in de ICT branche sluit dit perfect aan bij de producten en diensten van HartmanDirect.

Het ICTwaarborg keurmerk is gebaseerd op zeven zekerheden die hieronder duidelijk worden beschreven.

 

1. Zekerheid bij einde bedrijf

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

 

2. Bemiddeling bij problemen

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u bij ons terecht voor bemiddeling. Voorwaarde is daarbij dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen en dat – wanneer het om zakelijke klanten gaat – beide partijen geen rechtsbijstandsverzekering hebben.

 

3. Geschillencommissie

Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

 

4. Nakomingsgarantie

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen, dan staat ICTWaarborg tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

 

5. Waarborg nakoming garantieverplichtingen

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

 

6. Nakoming gemaakte afspraken bij faillissement

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

 

7. Overname van aansprakelijkheid

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen.

 

 

ICTWaarborg Logo